Zbourané objekty po roce 1945                                                                                                                                      

                                                                           

  kaplička zbouráno  roku 1955  

čp.  3 statek
čp.  2
čp. 16 demolice po roce1960
čp. 21 restaurace Lesní zátiší

čp. 15 demolice domu  roku1950
 čp. 25 zbouráno roku 1953
důl Gabriela těžba ukončena roku 1936
čp. 43 zbourano po roce 1953

komín odstřelen 1955