Přepis z knihy : POTULKY   TEPLICKEM  vydané roku 1928

  Při silnici ke Krupce je Přítkov (Jüdendorf) protékaný potokem Maltsbach(o němž je zmínka v krupských knihách roku 1584)V obci je vápenka s cihelnou a uhelný důl " Gabrielzeche".  Nádraží je buď Vrchoslav- Krupka nebo Proboštov. Pošta je v Krupce. Obě tyto vsi (Dráhůnky) patřily ve XIII.století k panství krupskému.Roku 1508 patřily Albrechtu z Kolovrat. A na Krupce pozůstalá vdova po něm Anna z Kovaně odkázala zámek Krupku i Teplice s  37 vesnicemi (mezi nimi také Malý Újezd,Přítkov,Bohosudov,Proboštov,Drahůnky) svým synům z prvního manželství Janu a Bernartovi z Valdštýna, což král Vladislav stvrdil také listem roku1512. Pak vesnice ty přešly na Zdeňka z Rožmitálu, načež roku 1537 připojeny Šimonem  Třeštíkem z Hyršova k Teplicům.        Přítkovskou  silnicí směrem ke Krupce od kaple z roku1805 dojdeme v zeleni skryté Valchovně(Rumpelmühle) zámečku to bohosudovských mnichů, o jehož zábor usiluje"  Česká okresní péče o mládež v Teplicích", jenž zde chce zřídit ozdravovnu českých dětí. Odtud odbočíme podél potoka a otevřeného dolu k Proboštovu a rozsáhlým  parkem proboštovským do Trnovan a  do Teplic.