cihelna komín

 
 

V dubnu roku  1955 se Místní národní výbor rozhodl, že provede odstřel starého komína. Ještě v  červenci téhož roku provedla odstřel Vojenská správa Litoměřice. Komín se po odpálení položil severozápadně k úzkému cípu vápenky.  Jelikož tlaková vlna poničila v obci několik oken, nepožadovala Vojenská správa proplacení faktury za odstřel a navrhla MNV, aby místo fakturace zaplatila občanům opravu rozbitých oken. Malou kuriozitou muže být, že jediná cihla si to namířila jinam a prorazila střechu sálu místního hostince „Lesní zátiší“ který byl vzdálen  cca 250 metrů od vápenky.