V roce 1959 Okresní národní výbor v Teplicích pravděpodobně z důvodu bezpečnosti  (rozšíření  křižovatky) uvažuje o zbourání domu čp. 16 na parcele č. 58. Přesto Místní národní výbor usiluje o opravu tohoto domu za účelem zřídit v něm požární zbrojnici, bytovou jednotku, místnost pro MNV a skladiště. Plánované náklady na přestavbu objektu činily  200 000,- Kč.  Začátkem  padesátých let byla  jedna spodní místnost upravena  a sloužila jako čekárna  autobusů, a to až do doby zboření domu, které proběhlo kolem roku 1965